Kreiranje i slanje online plative ponude

Jedna od mnogih prednosti slanja online ponuda je mogućnost prilagodbe sadržaja ponude prema potrebama kupca. Slanje online ponuda posebno je pogodno za iznajmljivače i ostale pružatelje usluga, čije cijene variraju ovisno o vremenu trajanja pružanja usluge, dobu godine (sezoni), broju ljudi itd. Nakon kreiranja ponude, ponuda se dostavlja kupcu e-mailom, dirketno iz Vašeg AgentCASH online profila. Zaprimljeni link vodi kupca na online obrazac za plaćanje ponude.

Pri kreiranju online plative ponude moguće je:

 • dodati u ponudu proizvod/uslugu iz web trgovine,
 • stvoriti i dodati novi proizvod/uslugu (npr. rezervacija),
 • urediti cijenu i količinu te opcionalno dodati popust,
 • odrediti vrijeme trajanja ponude,
 • dodati poruku tj. opis ponude,
 • poslati ponudu određenom kupcu iz prethodno kreirane liste kupaca,
 • stvoriti novog kupca i urediti podatke o kupcu (kontakt, ime tvrtke, adresu, OIB i dr.).

 

Kreiranje ponude:

 1. Prijavite se u administratorske postavke svog AgentCASH korisničkog računa preko weba.
 2. U izborničkoj traci s lijeve strane ekrana kliknite na Webshop->Ponude.
 3. Kliknite na gumb '+DODAJ'.
 4. Unesite redni broj ponude (u formatu broja npr. 56).
 5. U padajućem izborniku 'Jezik' klikom na strelicu odaberite jezik ponude.
 6. U padajućem izborniku 'Kupac' klikom na strelicu odaberite kupca iz liste kupaca ili stvorite novog upisom imena u polje izbornika i dalje na 'Stvori novi'. Na koje sve načine možete kreirati kupaca, saznajte iz ovog članka.
 7. Opcionalno, dodajte poruku u polje 'Opis ponude'.
 8. Iz padajućeg izbornika 'STAVKA' klikom na strelicu odaberite proizvod, koji želite dodati u ponudu ili kreirajte novi proizvod upisom naziva proizvoda u polje izbornika i dalje klikom na 'Stvori novi'.
 9. Uredite količinu i iznos cijene proizvoda. Opcionalno: označite porez ukoliko je uračunat u cijenu i dodajte popust.
 10. Klikom na ikonu kalendara, odaberite datum isteka ponude. Opcionalno, uredite sat isteka ponude.
 11. Po završetku kliknite na gumb 'SPREMI'. Ponuda je sada spremljena kao 'Skica' u listi ponuda.
 12. Odaberite ponudu s liste ponuda i po želji ju uredite klikom na 'UREDI', obrišite klikom na ikonu koša za smeće  ili pošaljite kupcu klikom na 'POŠALJI'.
 13. Kako će se ponuda prikazati kupcu, možete vidjeti odabirom poslane ponude s liste ponuda i dalje klikom na 'PRIKAŽI PONUDU'. Kupac na e-mail zaprima poruku s linkom na obrazac za plaćanje.

Obrada narudžbe:

Nakon što je kupac izvršio uplatu, ponuda se automatski na listi ponuda prikazuje kao 'Plaćena'. Nakon što je usluga izvršena tj. proizvod dostavljen kupcu, ponuda se može označiti kao obrađena klikom na 'OZNAČI OBRAĐENOM'.

Slanje potvrde o plaćanju:

 1. Prijavite se u administratorske postavke svog AgentCASH korisničkog računa preko weba.
 2. Kliknite na Prodaja->Naplate.
 3. Odredite u kalendaru za koje vremensko razdoblje želite pregled naplata. Zadani prikaz uvijek prikazuje naplate iz tekućeg dana.
 4. Odaberite naplatu s popisa.
 5. Kliknite na 'VIDI POTVRDU' za ispis potvrde ili pospremanje u PDF-u.
 6. Kliknite na 'POŠALJI PORTVRDU' za slanje potvrde o plaćanju putem e-maila. Upišite e-mail na koji želite poslati ponudu i na kraju kliknite na 'POŠALJI E-MAIL'.

*Za slanje online ponuda, morate imat aktiviranu online kartičnu naplatu (E-commerce). Za uplate preko transakcijskog računa, aktivirajte tu opciju u svom profilu.

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev

Komentari

Powered by Zendesk