Kreiranje proizvoda u AgentCASH aplikaciji

 1. Kreiranje proizvoda u AgentCASH aplikaciji:

 1. Pozicionirajte se u košaricu.
 2. Provjerite prikazuje li se u desnom dijelu ekrana lista svih proizvoda (ne prečaci). Ako je potrebno, prebacite prikaz proizvoda iz prečaca u prikaz liste svih proizvoda dodirom na ikonu liste pri dnu ekrana (tri vodoravne crtice).
 3. Za kreiranje novog proizvoda dodirnite znak '+' u gornjem desnom kutu ekrana.
 4. Na crtu ispod 'Naziv proizvoda' upišite željeni naziv. Automatski se kreira kratica, koja se prikazuje u listi proizvoda pored punog naziva te kao ikona prečaca proizvoda. Automatski kreirana kratica može se preimenovati. Upišite željenu kraticu na crtu ispod 'Kratica'. Ovo polje obavezno mora biti ispunjeno!
 5. Iz spektra boja odaberite boju za ikonu proizvoda ili dodajte sliku dodirom na ikonu fotoaparat. Sliku možete kreirati trenutno fotografiranjem ili odabirom već postojeće slike u Slike/Galerija folderu Vašeg mobilnog uređaja. Preporučeni format slike je kvadrat dimenzije od najmanje 500x500 piksela.
 6. Upišite jediničnu cijenu proizvoda. Cijenu ostavite praznom ako ju želite unijeti u trenutku prodaje.
 7. Označite određeni porez, ukoliko je uračunat u cijenu.
 8. Po završetku dodirnite 'DODAJ' u gornjem desnom kutu ekrana. Proizvod je sada vidljiv u listi svih proizvoda.

*U aplikaciji nije moguće dodavanje varijanti proizvoda, složenih proizvoda te brisanje proizvoda.

 

2. Kreiranje jednokratnog proizvoda iz košarice u AgentCASH aplikaciji:

 1. Pozicionirajte se u košaricu.
 2. Dodirnite ikonu tri točkice na vrhu košarice za otvaranje izbornika.
 3. Odaberite opciju 'Dodaj proizvod'.
 4. Na crtu ispod 'Naziv proizvoda' upišite željeni naziv (npr. usluga motaže).
 5. Na crtu ispod 'Jed. cij.' upišite jediničnu cijenu proizvoda. Unos cijene je obavezan. Nije moguće kreirati jednokratni proizvod s promjenjivom cijenom.
 6. Znakovima '+' ili '-' korigirajte količinu u košarici.
 7. Opcionalno, dodajte bilješku, koja će se ispisati na računu/potvrdi o plaćanju.
 8. Ukoliko je u cijenu uračunat porez, označite određeni porez.

*Proizvod koji je kreiran direktno u košarici je privremen i ne dodaje se u listu svih proizvoda. Nakon naplate, proizvod se automatski briše.

 

Za dodavanje varijanti, kreiranje složenih proizvoda i brisanje proizvoda prijavite se u svoj AgentCASH korisnički račun preko weba i kreirajte proizvod u web korisničkom sučelju.

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev

Komentari

Powered by Zendesk